Õuemängudenädal

08.- 12. mai oli koolilastel õuemängude vahetunnid, kus iga õpilane õpetas mõne vahva mängu koolikaaslasele. Nii sai selgeks kriket, koos mängiti juba tuttavat “Kivi-paber-käärid”, elevust ja hasarti pakkusid palli- ja ringmängud.

09.mai toimus Märjamaa Gümnaasiumis I kooliastme kevadmälumäng, meie koolist osalesid Marii (13.koht) ja Maarja (21.koht). Väga vaprad ja head tulemused! Aitäh Teile ja õpetaja Anule!

Veeohutuse koolitus ja I kooliastme kevadmälumäng

18.aprill oli I klassil veeohutuse koolitus. Märjamaa Päästekomando üks töötaja käis õpilastele rääkimas veeohutusest nii suvel kui ka talvel. Räägiti kuidas vee ohtudest hoiduda ning veeõnnetuse korral käituda. Kõik õpilased said selga proovida päästevesti.

Samal päeval toimus Rapla Vesiroosi Koolis I kooliastme kevadmälumäng. Meie koolist võtsid osa Melissa, Maarja ja Marii, nad saavutasid 18.koha. Tubli tulemus!

I kooliastme Sügismälumäng

18.oktoobril toimus Vesiroosi Koolis I-III klasside “Sügismälumäng”, milles osales 24 meeskonda Rapla maakonna eri koolidest. Meie koolist osalesid Maarja, Melissa ja Marii. Teadmised pandi proovile päris mitmel õppevaldkonnal nagu – kunst, muusika, matemaatika, eesti keel, loodus- ja inimeseõpetus. Aitäh, Teile tüdrukud ja õpetajad Ene ja anu, kes õpilasi ette valmistasid 🙂

Õppida on lahe!