PERSONAL

Varbola Lasteaed – Algkooli direktor

Eli  Laaser – direktor (direktor@varbolakool.ee)

Lea Rau – õppejuht (oppejuht@varbolakool.ee)

Õpetajad koolis

Eliisa Elfenbein – muusikaõpetaja (eliisa@varbolakool.ee)

Anu Kuusler – klassiõpetaja (anu@varbolakool.ee)

Helle Isakannu – kehaline kasvatus (helle@varbolakool.ee) – täidab ka haridustehnoloogi ülesandeid

Elyna Nevski –  informaatika õpetaja (elyna@varbolakool.ee)

haridustehnoloogi epost –  (haridustehnoloog@varbolakool.ee)

____________________________________

Anu Lõõr – tugispetsialist eripedagoog-logopeed

Majas: kolmapäeviti kell 8.00-17.00

Kontakt:

epost: anu.loor@marjamaa.ee

mobiil: 53043862

____________________________________

Muu personal

Varje Hansen – üldkoristaja

Viive Säkk – üldkoristaja

Helje Salme – kokk

Toomas Tampõld – elektrik, korvpallitreener, majahoidja