PERSONAL

Varbola Lasteaed – Algkooli direktor

Eli  Laaser – direktor ja klassiõpetaja (direktor@varbolakool.ee)

Lea Rau – õppejuht (oppejuht@varbolakool.ee)

Õpetajad koolis

Anu Kuusler – klassiõpetaja (anu@varbolakool.ee)

Kersti Mikkor – muusikaõpetaja (muusika@varbolakool.ee)

Sirje Raud – kehaline kasvatus (sirje@sirtsucamp.ee)

Monika Kase  – inglise keel (monikakase01@gmail.com)

Merle Siimsalu – HEV koordinaator (merlesiimsalu@gmail.com)
HEV lühend tähendab – hariduslikud erivajadused ning HEV koordinaator omab teadmisi ja oskusi töötamisel erivajadustega lastega, oskab nõustada õpetajat ja lapsevanemat ning orienteerub ametialases seadusandluses.

Elyna Heinmäe –  informaatika õpetaja ja  haridustehnoloog (elyna@varbolakool.ee ) lapsehoolduspuhkusel

____________________________________

Anu Lõõr – tugispetsialist eripedagoog-logopeed

Majas: esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 8.00-15.00

Kontakt:

epost: anu.loor@marjamaa.ee

mobiil: 53043862

____________________________________

Muu personal

Varje Hansen – üldkoristaja

Viive Säkk – üldkoristaja

Helje Salme – kokk

Toomas Tampõld – elektrik, korvpallitreener, majahoidja