PERSONAL

Varbola Lasteaed – Algkooli direktor

Eli  Laaser – direktor (direktor@varbolakool.ee)

Õpetajad koolis

Ene Kurst – klassiõpetaja (ene.kurst@gmail.com )

Eliisa Elfenbein – muusikaõpetaja (muusika@varbolakool.ee)

Sirje Raud – kehaline kasvatus (sirje@sirtsucamp.ee)

Monika Kase  – inglise keel (monikakase01@gmail.com)

Merle Siimsalu – klassiõpetaja, tugispetsialist – metoodik ja HEV koordinaator (merlesiimsalu@varbolakool.ee)
HEV lühend tähendab – hariduslikud erivajadused ning HEV koordinaator omab teadmisi ja oskusi töötamisel erivajadustega lastega, oskab nõustada õpetajat ja lapsevanemat ning orienteerub ametialases seadusandluses.

Terje Teekivi –  informaatika ja kunsti õpetaja ja  haridustehnoloog (haridustehnoloog@varbolakool.ee

____________________________________

Anu Lõõr – tugispetsialist eripedagoog-logopeed

Majas: esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 8:00-15:00

epost: anu.loor@marjamaa.ee

mobiil: +372 53043862

____________________________________

Muu personal

Ruth Sikka – kooliarst, mobiil: +372 58143767  epost: sikka@marjamaa.edu.ee

Viive Säkk – üldkoristaja

Helje Salme – kokk

Toomas Tampõld – elektrik, korvpallitreener, majahoidja