Tervist Edendav Kool ja Tervist Edendav Lasteaed

Varbola Lasteaed – Algkool kuulub Tervist Edendavate Koolide (TEK) ja Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku.

Me rakendame TEK ja TEL põhimõtteid aedkooli igapäevaellu ning lisame tervist edendavaid tegevusi enda ettevõtmistesse ja üritustesse.

Peame oluliseks, et õpilastel, lastel, õpetajatel ja kõigil meie asutuse töötajatel oleks Varbola Lasteaed – Algkoolis meeldiv olla ja töötada.

Õpilaste ja laste tervisekasvatusega tegelevad igapäevaselt õpetajad.

Tervisemeeskond (TEM) 2023/2024 õppeaastal on:

Eleri Hannus – lasteaiaõpetaja

Aivi Kaljur – lasteaiaõpetaja

Sirje Raud – kehalise kasvatuse õpetaja

Merle Siimsalu – tugispetsialist

Helje Salme – kokk

Hetti Meltsas – lasteaia lastevanemate esindaja

Tegevuskava 2022/2023

Arengukava 2022 – 2025