EELKOOL

6-aastast last ootab peagi ees koolitee ja õpingud esimeses klassis. Koolivalmiduse kujunemist mõjutab oluliselt ka keskkond, kus laps kasvab ja tegutseb. 

Eelkool on perele toeks ning abiks lapse kooliks ettevalmistamisel ja koolieluga kohanemisel.

Eelkoolis aitavad meie õpetajad lastel saada targemaks ja nutikamaks numbrite ja tähtede maailmas, süstides koolijütsidesse õpihuvi ja -rõõmu.

Eelkoolis osalemine

võimaldab lapsele mitmekülgset ja lapsesõbralikku õpikeskkonda;

annab positiivse õpikogemuse ja aitab lapsel koolieluga kohaneda;

annab vajalikud teadmised ja oskused esimeses klassis õppimiseks;

pakub rõõmu koos kaaslastega õppimisest ja tegutsemisest;

loob põneva ja mitmekülgse koolipäeva huvitavate ja arendavate tegevustega.

Järgmine koolipäev toimub neljapäeval, 30.mail.
See on ka eelkooli viimane kohtumise päev.
Täpsem info tuleb lähiajal. 
 
Järgmine koolipäev toimub reedel, 03. mail. 
Märjamaa valla kooliarst viib läbi loengu “Tervislik toitumine”.
Tunniplaanikohaselt on reedel kunsti tunnid.
 
Järgmine koolipäev teisipäeval, 16. aprillil, siis lähevad koolieelikud koos õpilastega Tallinna Botaanikaaeda õppepäevale.
 
Järgmine koolipäev toimub neljapäeval, 04. aprillil.
 
Järgmine koolipäev toimub kolmapäeval, 27. märtsil.
 
Eelkooli infotund vanematele toimub 28.veebruar 2024 kell 17:00 koolis.
  • tutvume kooli ruumidega ja meie igapäevaelu töötamise põhimõtetega;
  • räägime Varbola Kooli põhiväärtustest;
  • õppe- ja kasvatustöö mitmekülgsetest võimalustest ja
  • vastame teie poolt esitatud küsimustele.