DOKUMENDID

Siit lehelt leiad kõik dokumendid, mis kooliga seotud:

Ainekava
Õppekava üldosa
Varbola Lasteaed-Algkooli arengukava 2022 – 2025

Varbola Lasteaed-Algkooli üldtööplaan 2022-2023

Varbola Lasteaed-Algkooli põhimäärus

Õpilaste tunnustamise ja mõjutamise kord
Õpilaste hindamise korraldus

Vastuvõtu kord

Koolitoidu järelvalve 2015

Väljasõidul osaleva õpilase meelespea

Varbola Lasteaed-Algkooli andmekaitsetingimused 

Varbola Lasteaed-Algkooli teenuste hinnakiri 01.12.2022

Varbola Lasteaed – Algkooli hädaolukorra juhendamise plaaniga saab tutvuda asutuse juhi juures.

_______________________________________

AVALDUSED

Avaldusi kooli vastu võtmiseks saab esitada kahel viisil 1) digiallkirjastatud avaldus VÕI 2) paberil välja trükitud ja käsitsi allkirjastatud avaldus

Digiallkirjastatud avaldus

1) Lae alla avalduse MS Word versioon SIIT

2) Täida andmed ja digiallkirjasta dokument

3) Saada dokument aadressile: direktor@varbolakool.ee

Käsitsi allkirjastatud avaldus

1) Lae alla avalduse PDF versioon SIIT

2) Prindi avaldus välja

3) Lisa andmed ja allkiri

______________________________________

Avaldus lapse 2.-4 klassi vastuvõtmiseks | docx
Avaldus lapse 2.-4 klassi vastuvõtmiseks | pdf

4) Too avaldus Varbola kooli või pane posti aadressil:
Varbola Lasteaed-Algkool,
Varbola küla,
Märjamaa vald,
Raplamaa
78203

____________________________________________

Teenistuslikku järelvalvet teostab – Märjamaa Vallavalitsus, Tehnika 11; Märjamaa alev

Haldusjärelvalvet aedkooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium – tel 735022, e-post hm@hm.ee,

asukoht Munga 18, Tartu 50088

 _______________________________________________________________________

TAOTLUSED

Märjamaa Vallavolikogu kehtestas 16.08.2016 määrusega nr 65 “Ranitsatoetuse maksmise korra” (määrus jõustus 22.08.2016). Alates käesoleva aasta sügisest makstakse Märjamaa valla lastele, kes lähevad esmakordselt üldhariduskooli 1. klassi ranitsatoetust. Toetuse suuruseks on 200 eurot. Selle saamiseks peab lapsevanem esitama Märjamaa Vallavalitsusele vormikohase taotluse . Taotlusi saab esitada kuni 30. septembrini.
Toetuse saamise tingimuseks on, et kooli minev laps ja vähemalt üks tema vanematest on rahvastiku registri andmetel 1. augusti seisuga registreeritud Märjamaa valla elanikuks. See, millise omavalitsuse kooli laps õppima asub, pole määrav.

*Ranitsatoetuse taotlus – pdf ja rtf

Taotluse võib digitaalselt allkirjastatult saata e-postile marjamaa@marjamaa.ee, täita vallavalitsuses kohapeal või saata postiga Märjamaa vallavalitsuse aadressile Tehnika 11 Märjamaa 78304 Rapla maakond.