Lapse päev eelkoolis 2023

24. mail jõudsid lõpule selle õppeaasta eelkooli kohtumised.

Viis särasilmset tulevast koolilast alustasid koolieluga tutvumist märtsis ja käisid ühtekokku koolis koos teiste õpilastega 5 korral. Iga eelkoolipäev oli erinev – just selline, millised oli tunnid tunniplaanis. Pidulikule eelkooli lõpetamisele olid kutsutud ka vanemad. Iga laps sai kaasa oma õpimapi ja eelkooli tunnistuse. Enne koduteele asumist maiustati maitsva kringliga. Soovime kõigile eelkooli õpilastele vahvat peagi algavat kooliteed!

16.mai õppepäev Matsalu rahvuspargis ja Haapsalus Iloni Imedemaal

Teisipäeval oli teistmoodi koolipäev väljasõiduga Matsalu rahvuspargi külastuskeskusesse ja Penijõe matkarajale, kus tutvusime programmiga “Kevadine linnuelu Matsalus”. Külastuskeskuses saime teada, et Matsalu rahvuspargi eripäraks on – Euroopa suurimad looduslikud luhaniidud, roostik, Kasari alamjooksu kujunemine läbi aastakümnete, omanäolised rannaniidud, puisniidud ja puistud, rikkalik kultuuripärand. (Neli pilti Matsalu RMK kodulehelt https://www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/rahvuspargid/matsalu-rahvuspark/1253).

Külastuskeskusest jätkus meie tee Penijõe matkarajale, mille pikkus oli 3,6 km. Ronisime linnuvaatlustorni, kuulsime linnulaulu ja tutvusime sealse elustikuga.

Päeva teinepool kulges Haapsalus Iloni Imedemaal, kus saime osa programmist “Iloni lugu”. Tutvusime Ilon Wiklandi põneva elukäigu ja tema loodud illustratsioonidega. Et maailmakuulsa illustraatori loominguga paremini tutvuda kasutasime erilist luubimängu, mis aitas tema piltide detailirohkust märgata. Programmi üheks osaks oli meisterdamine ja iseseisev mänguaeg.

19.aprill päev eelkoolis

Eesti keele tunnis vaatlesid lapsed koos õpetaja Anuga erinevaid aabitsaid. Nad valisid endale ühe aabitsa, uurisid seda ja otsisid sealt endale ühe pildi, mille järgi tuli jutustada lugu.

Muusikatunnis tutvuti nootidega ja lauldi kevadlaule.

Meeleolukas kontsert viis koolimõtted eemale.

Loodusõpetuses joonistasime ja täitsime töölehti.

03. aprilli päev eelkoolis

Koolinädala alguse esimene tund algab ühise vestlusringiga.

Laste tegemised eesti keele, loodusõpetuse ja kõnearendus tundides.

23. märtsi päev eelkoolis 

Matemaatika tundides

Otsiti geomeetrilisi kujundeid  esmalt klassiruumist ja seejärel paberilt “töölehelt”.

Matemaatikat arendava “Logico” mängu abil kinnistusid esemete, hulkade ja arvu võrdlemine ning liitmine.

Klassikalise DOOMINO mäng õpetas tähelepanelikkust, loendamist ja kannatlikkust.

Kehalises kasvatuses   (liikumise tunnissaid koolieelikud päris paraja katsumuse osaliseks, sest tund neile, toimus  koos 1, 3 ja 4. kl õpilastega. Õpetaja valis sellised liikumismängud, mis oleks jõukohased kõigile. Orienteerumismäng SI  – pulkadega tõi elevust ja sellega saadi hakkama. Palju nalja ja naeru oli “sabamängus” ja selgeks õpiti pallimäng “Jahimees”. Keegi hätta ei jäänud. Kehalistes oskustes on meie koolieelikud kõik kooliküpsed.

Meediaõpetuse tunnis oli elevust, põnevust – kuna lapsed ei teadnud, mis neid ees ootab. Kõik „lootsid“, et hakatakse arvutis tööd tegema, aga – tutvuti Bee-Bot robotitega. Esmalt oli ülesandeks leida tähestiku matilt oma eesnime täht ja programmeerida robot oma täheni. Kõik töötasid usinalt, said kenasti hakkama ja neile meeldis. Põnevust tekitas – kuidas kirjamarker roboti külge panna, et saaks joonistada. Seegi tegevus õnnestus ja tulid vahvad tööd.

10. märtsi päev eelkoolis 

Esimene eelkoolipäev oli toimekas. 

Lapsed tutvusid koolimajaga. Õppisid:

  • suhtlemist kaaslasega, 
  • ootama vestlemisel oma järjekorda ning andma käega märku kui soov ise rääkida;
  • tegema ärakirja/ilukirja seoses saabuva emakeelepäevaga;
  • maalima akvarellidega.