HOOLEKOGU

Hoolekogu aitab kaasa õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele nii koolis kui lasteaias, tehes koostööd lastevanemate, kooli- ja lasteaiapersonali ning vallavalitsusega. Küsimuste, rõõmude, murede või ettepanekutega võib pöörduda kõigi hoolekogu liikmete poole.

Hoolekogu protokollid 2018-2021

Hoolekogu protokoll 17. aprill (2018)

Hoolekogu protokoll 22. jaan (2018)

Hoolekogu protokoll 20.nov (2017)

Hoolekogu protokoll 19. juuni (2017)

Hoolekogu protokoll 04. aprill (2017)

Hoolekogu protokoll 09. märts (2017)

Hoolekogu protokoll 10. jaan (2017)

Hoolekogu protokoll 28.nov (2016)

Hoolekogu protokoll 4.okt (2016)

Varbola Lasteaed – Algkooli hoolekogu on valitud aedkooli õppenõukogus ning lasteaia ja kooli lastevanemate koosolekul.

Hoolekogusse kuuluvad seisuga september 2022:

Kertu Elfenbein – kooli lastevanemate esindaja (hoolekogu esinaine) – kertu.elfenbein@mail.ee

Aile Taidemaa – kogukonna esindaja (hoolekogu aseesinaine) – nipi100@hotmail.com

Timo Kaljur – “Õnneseente” rühma lastevanemate esindaja

Maria Lõssenko – “Naerulindude” rühma lastevanemate esindaja

Heli Talts –  kooli lastevanemate esindaja – heli.talts@gmail.com

Külli Post –  lasteaiaõpetajate esindaja – kylli811@hot.ee

Anu Kuusler – kooliõpetajate esindaja – anu.kuusler@gmail.com

Kalle Teekivi – omavalitsuse esindaja – kalle.teekivi@mail.ee