Projektid

Liitusime TOMATI SÕBRAD PROJEKTIGA. Loe edasi siit…

Facebooki leht

Aedkool on liitunud projektiga “Tere kevad 2019


Varbola kooli projekti “Märka mind teiste seas” toetas Innove 4497 euroga. Projekti eesmärk on pakkuda  pedagoogidele praktilist võimalust täiendada oma teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi toetamaks erivajadusega õppijat (läbi ühisõppimise) ja seeläbi suurendada lastevanemate teadlikkust kaasava hariduse tegevustest ja põhimõtetest.

Projekt koosneb 4 etapist, kus esimene etapp on AEV ja HEV temaatiline koolitus pedagoogide teadmiste suurendamiseks. Teine etapp on koolitusel saadu ühine mõtestamine ja arutelu kooli pedagoogidega. Arutelule järgneb “AEV ja HEV õppijaga töötamise põhimõtted ja korraldus” dokumendi uuendamine (nii lokaalselt kui ka veebipõhiselt). Kolmas etapp on perepäeva ettevalmistus ja läbi viimine, kus rakendatakse koolitusel kogetut ja hiljem mõtestatut. Neljas etapp on ümarlaud kriitiliste sõpradega (Alu kooli pedagoogidega).

__________________________________________________________________________________________________________

VAATA PROJEKTI SIIT!

Tervist edendava kooli keskseks mõtteks on koolikeskkonna kujundamine kõigi kooliga seotud inimeste poolt selliseks, et õpilastel, õpetajatel, direktoril ja teistel – koolitädideni välja, oleks meeldiv ja hea koolis õppida või töötada.„Hea” tähendab seda, et suhted inimeste vahel, tunniplaan ja kooli kodukord, füüsiline keskkond, toitlustamine jne. oleksid igaühele tervislikud, mitte ülemäärast stressi tekitavad või tervisekahjustusi põhjustavad.

Lühitutvustus meie 2016-2017.õa projektidest. Klikka pildil, et näha esitlust.

Kokkuvõte meie kehalise kasvatuse projektidest, mida tegime 2016-2017 õppeaastal, mis jätkuvad 2017-2018 õppeaastal ning seosed digitehnoloogiaga.

 

 

 

 

 

 


VLA õppijate ja õpilaste digipädevuste toetamine (kokkuvõte)

Meie maja digipädevused Raplamaa alushariduse juhtide “digisilmade” läbi 🙂 VAATA SIIT

______________________________________________________________________________

eTwinning on Euroopa koolide virtuaalne kogukond, mis on töökeskkonnaks koolitöötajatele (õpetajatele, õppealajuhatajatele, raamatukogutöötajatele jne), kes töötavad Euroopa eri riikides. Koolid, kes on otsustanud osaleda Euroopa kõige põnevamas kogukonnas, saavad seal suhelda, koostööd teha ja projekte luua.

 

Varbola lasteaed-algkool osales 2016. aasta novembrist eTwinningus. Kolme projektiga.

  1. Digikodu – IV klass
  2. Mesimummude tantsupidu (BeeBot robotitega) – I-II klass
  3. BeeBot joonistab – lasteaed