ÕPPETÖÖ

 

2017/2018 õppeaasta teema: MINA TEISTE SEAS.

Õppe- ja kasvatustöö eesmärk: “Õpilane väärtustab oma rahvakultuuripärandit, mis toetab tema õpioskusi ja teadmiste arengut”

  • Õpilaste individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe-ja kasvatustegevuses
  • Õpilastele eakohase, turvalise, positiivse ning arendava keskkonna loomine.
  • Õpilaste väärtushinnangute kujundamine läbi väärtuskasvatuse (head kombed, tervis, töökus, hoolivus, tarkus, julgus, vastutus, sallivus)
  • Õpilaste digipädevuste arendamine läbi avastusõppe.
  • Õpilaste seas eesti rahvuse, keele ja kultuuri väärtustamine

MEIE VÄÄRTUSED


PÄEVAKAVA

Koolimaja avatakse tööpäevadel kell 8.30.

Kooli tunniplaani järgi toimuvad
õppetunnid ja söögivahetund järgmise graafiku alusel:

HOMMIKUSÖÖK 15 minutit enne tunde
9.00 – 9.45
9.55 – 10.40
10.50 – 11.35
11.45 – 12.30
SÖÖGIVAHETUND 12.30  – 13.00
13.00 – 13.45
13.50 – 14.35


Trimestrite (õppetöö) ajad 2017/2018 õppeaastal
I trimester 01.sept – 30.nov (N) 2017
II trimester 01.dets-8.märts (N) 2018
III trimester 09.märts-7.juuni (N) 2018

VAHEAJAD  2017/2018

Sügisvaheaeg 21.okt – 29.okt 2017
Jõuluvaheaeg 23.dets 2017 – 07.jaan 2018
Talvevaheaeg 24.veebruar 2018 – 04.märts 2018
Kevadvaheaeg 21. aprill 2018 – 1. mai 2018
Suvevaheaeg 13. juuni 2018 – 31.aug 2018
Tasemetööde aajd:
24. mai – 3. klass – eesti keel
29. mai – 3. klass – matemaatika

 


Liin NR 5 – Varbola kool – 2017/2018
Vedaja FIE Kalle Teekivi/OÜ Perebuss

Peatus Kellaaeg
Purga 8.10
Ohukotsu küla 8.30
Ermi tee 8.36
Nõmmealuse tee 8.37
Aleksejevi teeots 8.40
Varbola kool 8.45

ÕHTU

Peatus  Kellaaeg
Varbola kool 14.30
Reedel kell 12.40
Varbola kool 15.10
Reedel kell 13.10

Selgituseks: õpilased kes liiguvad Ohukotsu poole alates 15.10 ei oota bussi õues, vaid on huviringis  lõpuni.