ÕPPETÖÖ

2018/2019 õppeaasta teema: MEIE LOODUSE KESKEL

Õppe- ja kasvatustöö eesmärk: Väärtustame ja huvitume loodusest, hoolime tervisest arvestades üksteise erisustega

  • Õppijate väärtuste toetamine iganädalases väärtuskasvatustunnis
  • Õppijate digipädevuste toetamine läbi üldõpetuse
  • Õppija individuaalsete võimete ja annete toetamine

MEIE VÄÄRTUSED


PÄEVAKAVA

Koolimaja avatakse tööpäevadel kell 8.30.

Kooli tunniplaani järgi toimuvad õppetunnid ja söögivahetund järgmise graafiku alusel:

HOMMIKUSÖÖK 15 minutit enne tunde
9.00 – 9.45
9.55 – 10.40
10.50 – 11.35
11.45 – 12.30
SÖÖGIVAHETUND 12.30  – 13.00
13.00 – 13.45
13.50 – 14.35


Hindamisperioodid (trimestrid) 2018/2019 õppeaastal
I trimester 01.sept – 30.nov 2018
II trimester 01.dets 2018 -8.märts 2019
III trimester 09.märts-31.mai 2019

P.S esimesel klassil on  esimesel trimestril (01-sept-30.nov) hindamine sümbolitega.

Õppeperioodid 2018/19. õa (178 päeva)

1. õppeperiood 01.sept – 19.okt 2018
2. õppeperiood 29. okt – 21. dets 2018
3. õppeperiood 7. jaan – 22. veeb 2019
4. õppeperiood 4. märts – 19. aprill 2019
5. õppeperiood 29. aprill – 7. juuni 2019

VAHEAJAD  2018/2019

Sügisvaheaeg 22.okt – 28.okt 2018
Jõuluvaheaeg 22.dets 2018 – 6.jaan 2019
Talvevaheaeg 23.veebruar  – 3.märts
Kevadvaheaeg 20. aprill – 28. aprill
Suvevaheaeg 8. juuni – 31.aug
3. klassi tasemetööde ajad 2018/2019 õa:
8. mai – eesti keel (kirjalik)
15. mai – matemaatika (kirjalik)

Tunniplaan


KOOLIBUSSILIIN
Õpilasliin nr M7 – teenindab piirkonda Kohatu, Männiku, Purga, Ohukotsu,
Põlli (Männituka, Kaltre, Terava) ja Arukase. Bussijuht Jaanus Pärnpuu
telef nr 5084575.
• Bussi väljumise ajad talu nimede järgi.
Hommikul
– Villardi 7.43
– Kangro 7.50
– Orava 8.10
– Varbola kool 8.18 (siis teeb buss peatuse ja õpilased tulevad koolimajja)
– Ohukotsu 8.28 (Elis)
– Põlli, Männituka tee 8.37
– Põlli, Kaltre, Terava 8.42
– Varbola, Arukase 8.50
– Varbola koolimaja 8.55
Õhtul
– Varbola kool 14.30
– Ohukotsu –Põlli ajavahemik 14.40
– Varbola kool 14.50
– Purga 14.58
– Männiku 15.18
– Villardi 15.25

NB! Kui laps hommikul ei tule bussiga või tagasi koju bussiga ei lähe, siis tuleb
sellest vanemal ise bussijuhti õigeaegselt informeerida.