ÕPPETÖÖ

Õppeaasta peateema: LOODUSE VÕLU LOOB ÕPPIMISE HIMU

Üldeesmärk: Toetame võimetekohast arengut ja õppimist, et luua seoseid, mõista ja tunnetada ümbritsevat maailma terviklikult.

 Kooli eesmärgid:

  • Õppija konstrueerib aktiivselt teadmisi, sidudes olemasoleva uuega
  • Õppija  väärtustab teemapõhist õpet ja õppimist väljaspool klassiruumi
  • Õppija teadvustab tervisliku toitumise ja turvalise liikumise olulisust

MEIE VÄÄRTUSED


PÄEVAKAVA

Koolimaja avatakse tööpäevadel kell 8.30.

Kooli tunniplaani järgi toimuvad õppetunnid ja söögivahetund järgmise graafiku alusel:

HOMMIKUSÖÖK 15 minutit enne tunde
9.00 – 9.45
9.55 – 10.40
10.50 – 11.35
11.45 – 12.30
SÖÖGIVAHETUND 12.30  – 13.00
13.00 – 13.45
13.50 – 14.35


Hindamisperioodid (trimestrid) 2018/2019 õppeaastal
 
I trimester 01.sept – 01.dets 2019
II trimester 02.dets 2019 -8.märts 2020
III trimester 09.märts-05.juuni 2020

P.S esimesel klassil on hindamine sümbolitega.

Õppeperioodid 2019/20. õa (175 päeva)

1. õppeperiood 01.sept – 18.okt 2019 (36 päeva)
2. õppeperiood 28. okt – 20. dets 2019 (40 päeva)
3. õppeperiood 06. jaan – 21. veeb 2020 (35 päeva)
4. õppeperiood 02. märts – 17. aprill 2020 (34 päeva)
5. õppeperiood 27. aprill – 08. juuni 2020 (30 päeva)

VAHEAJAD  2019/2020

Sügisvaheaeg 21.okt – 28.okt 2019
Jõuluvaheaeg 23.dets 2019 – 05.jaan 2020
Talvevaheaeg 24.veebruar 2020 – 01.märts 2020
Kevadvaheaeg 20. aprill 2020- 26. aprill 2020
Suvevaheaeg 8. juuni 2020 – 31.aug 2020
 
I kooliastme tasemetööd
 
4. klassi  õpilastele (elektrooniliselt)
1.-2. oktoober 2019 – loodusvaldkond
 
3. klassi  õpilastele (paberil)
12. mai 2020 – eesti keel

Tunniplaan

Bussisõidu graafikud
Õpilastransporti korraldab OÜ Perebuss