Varbola ja Nissi õpilastel oli teistmoodi koolipäev

10. aprillil toimus kahe maakooli – Varbola lasteaia-algkooli ja Nissi põhikooli – IV klassi õpilaste ühine koolipäev Tallinnas Haridusinnovatsiooni keskuses. Projektipäev kandis nime „Prügi kui võimalus”, kus teemale läheneti nii ajaloo, keelte, kunsti ja õppeainete ühendamise kaudu, kasutades keskuse infotehnoloogilisi vahendeid. Õppimine toimus avatud õppekeskkonnas ning õpilastel oli võimalus kasutada kõiki keskuse ruume, sh koridorid ja interaktiivsed keskkonnad.

Projektipäev oli üles ehitatud õppijakeskselt ehk õpilased juhtisid oma õppimist ise. Rõhk oli eelkõige meeskonnatööl, kus eesmärgiks toetada õpilaste sotsiaalseid oskusi, ülesannete jagamist, vastutust, ajaraamistiku jälgimist, enda kehtestamist ja väljendusoskust. Kirjalike õpijuhiste lugemine aitas kujundada õppijate iseseisvust, funktsionaalset lugemisoskust ja kriitilist mõtlemist. Projektipäeva käigus peegeldati oma meeskonna tegevust, tutvustati ja analüüsiti tulemusi. Enamik ülesandeid oli üles ehitatud mänguliselt, mõnes oli ka võistlusmoment.

Tegevuste kaudu tutvuti erinevate tehniliste vahendite- ja internetipõhiste keskkondade võimalustega. Õpetajatel oli sel päeval pildistamise ja vaatleja roll. Õpilased pidid end häälestama loodushoiu ja säästva mõtlemise teemale. Ülesannetena tuli vaadata prügi, sh mahajäetud esemeid ja teha nende põhjal jä- reldusi inimeste elu-olu kohta; samuti kaardistada mõiste “prü- gi” tähendus ning mõista selle teemaga seonduvat sõnavara. Õppijakeskselt õppimine aitas sisendada julgust ja enesekindlust nii uute vahenditemeetodite kasutamiseks kui ka enda töö esitlemiseks ja rühmatöö tegemiseks. Mõlema kooli jaoks oli selline projektipäev uudne. Viieliikmelised meeskonnad olid kokku pandud kahe kooli lastest, milles Varbola ja Nissi õpilased tegid koostööd.

Koosveedetud päeva jooksul tekkis õpilastel sõprussuhteid ja võib julgelt väita, et kahe maakooli vahel loodi sõprussild. Õpilased said teistmoodi koolipäevale ka kohe hinnangu anda, seda võimaldasid elektroonilised tagasisidepuldid. Õpilaste sõnul õppisid nad tahvelarvuti abil koostama mõistekaarti. Põnevaimaks tegevuseks nimetati QR-koodi mängu ja Kahooti, kus tuli osata ruutkoode skaneerida ja nendesse peidetud ülesandeid täita. Kahoot võimaldas oma värskeid teadmisi interaktiivse viktoriini käigus kontrollida. Küsimusele “Mida uut õppisid?” vastates tõid õpilased välja, et huvitav oli töötada nii, et õpikute kõrval saab õppimiseks kasutada ka nutiseadmeid. Ka igapäevatundides sooviti rohkem samu võimalusi kasutada. Koostööoskust ja juhendite lugemist hinnati pigem heaks kui keskmiseks.

Kokkuvõtvalt võis õpilaste tagasisidest lugeda, et oli põnev ja uusi ideid ning teadmiste omandamist täis päev. Päeva juhtis Tallinna Ülikooli meediakasvatuse ja haridustehnoloogia õppejõud Elyna Nevski. Suur tänu koolipäeva huvitavamaks muutmisel!

Eli Laaser

Lisa kommentaar