#ärarääma

Kuna koolid on olnud suletud ja kontaktõpe õppeaasta lõpuni saab olema erandlik, siis  #ärarääma kampaania auhindasid piirangute tõttu kevadel välja ei anta. 

Kampaaniaga jätkatakse 2020 septembris ning kokkuleppel võitjakoolidega korraldada auhinna üritused sügisel.

Õppeaasta alguses lisatakse kampaaniasse septembris veel õpilastele üks vahva väljakutse. 

Kogutud pandipakendeid ladustame koolis sügiseni, seega kellel soovi, saab pakendeid veel ka suve jooksul koguda ja sügisel õppetööle naastes kooli kogumiskasti tuua.

Kevadised ja  sügised pandipakendite loendusandmed  liidetakse kokku ja koolid saavad projekti lõppedes kokku kogutud pandipakendite tagatisraha arveldusarvele, suunitlusega kasutada seda kooliperele vajaliku ostmiseks.  

Kampaania lõpetamine on oktoobris 2020