Lugemiseks: Milline tänapäeva haridusrobootika on? Mida lapsed oskavad ja suudavad robotitega teha?

Tänapäevane haridusrobootika on lastesõbralik. Seda on võimalik hakata kasutama ilma igasuguse ettevalmistuseta ja juba lasteaiast alates. Väiksemad lapsed tunnevad rõõmu nn. valmisrobotite juhtimisest läbi programmeerimise ja suuremad lapsed oskavad ka konstruktor-robotitest erineva otstarbega roboteid kavandada ning ehitada. Põhiliselt toimub robootika õppimine täna veel haridusasutustes, kuid järjest rohkem lapsevanemaid soetab roboteid koju ka mänguasja asemele. Loe edasi…

Lisa kommentaar