Digipeegli uuring

Täna käisid meil külas Tallina Ülikooli haridustehnoloogia vanemteadur Mart Laanpere ja Maria Impedovo ja Marie Lucy (Marseilles’ ülikooli (Aix-Marseille Université ÉSPÉ) õpetajakoolituse instituudi praktikakeskusest).
Mart Laanpere viis läbi intervjuud nii õpilaste kui ka õpetajatega (sh direktori ja õppejuhigia) Digipeegli projekti raames. Meie kool osaleb uuringus, kus koolid annavad tagasisidet ja pakuvad ettepanekuid koolide digiküpsuse hindamisvahendi Digipeegel edasiarenduseks.
Marseilles’ ülikooli töötajad tutvusid meie kooli õppekorraldusega, vaatlesid tunde ja vestlesid nii õpetajate kui ka lastega.

Pildistas: õpilane Derek Erm