MEIST

Varbolas on haridust pakutud üle 130 aasta, neist viimased 30 aastat uues ilusas koolimajas. Kool on 6-klassiline ja tegutseb alates 2009. aastast lasteaed-algkoolina. Alates 2015. aasta septembrist jätkab kooliosa 4-klassilisena. Aedkool asub Rapla maakonna Märjamaa valla Varbola külas, on munitsipaalõppeasutus ja kuulub Märjamaa Vallavalitsusele. Aedkooli ametlik nimetus on VARBOLA LASTEAED-ALGKOOL.

2016-2017 õppeaasta kokkuvõte. Vajuta pildil, et näha esitlust!

Aedkoolis on 2017/2018. õppeaastal avatud kaks lasteaia liitrühma (üks nendest sobitusrühm) ning avatud on kaks klassikomplekti 1. klass ja 2.-3. klass. Lapsi on lasteaias 30, õpilasi koolis 15.

Kooli kõrvale ehitati 2013. aasta sügisel uued spordiplatsid, kus saab mängida korvpalli, jalgpalli ja võrkpalli. Spordiplatsil on veel tasakaalurada ja erinevad atraktsioonid turnimiseks. Hiljuti taasavati Varbola Rahvamajas noortekeskus.

Varbola küla on kaunis koht Raplamaal, Märjamaa vallas. Külas elab u 400 inimest, kogu piirkonnas kokku ligi 700. Külas tegutseb mitmeid elujõulisi äriettevõtteid, on lasteaed-algkool, jõusaal ja kaasaegne spordisaal, rahvamaja, raamatukogu – avalik Internetipunkt ning pensionäride päevakeskus Tuluke.

Küla on elujõuline – palju on noori ja lapsi.

Varbolast 4 km kaugusel asuv 13. sajandist pärit linnus kutsub siia tuhandeid turiste – kiviheitemasin, vallutustorn, müürilõhkuja Kass ja Oinas, väljakaevatud linnusemüürid ja väravad, kaev, iseloomulik aura ja põnevad üritused muudavad linnuse üheks suurimaks vaatamisväärsuseks kogu maakonnas.

PAJAKA ALGKOOL AASTAIL 1882-1964 

1882. a kinkis kohalik mõisnik Peeter Stackelberg vallavalitsusele kümne tiinu suuruse maa-ala kooli krundiks ja andis toetust ehitusmaterjali näol. Alustati koolimaja ehitamist. Töö ettevõtjaks oli Mart Treibel, ehitajateks kohalikud elanikud.

1882 02. okt valiti esimeseks õpetejaks Toomas Lassmann. Koolimaja õnnistati Nissi õpetaja Bruhnsi ja Hageri õpeteja Hörschelmanni poolt. Parun P. Stackelberg kinkis koolile oreli.

1882 15. okt algas õppetöö. Esimesi õpilasi oli arvult 50. Kool töötas 2-klassilisena.

1918. a kool töötas 3-klassilisena.

1924. a kool muudeti Maavalitsuse otsusega 4-klassisliseks ühe õpetajaga, lapsi võeti kooli vastu üle aasta.

1931. a muudeti kool 5-klassiliseks.

1932. a muudeti kool 6-klassiliseks algkooliks ühe õpetajaga.

PAJAKA ALGKOOL AASTAIL 1964-1987

1964. a sai Varbola kool uus hoone sovhoosi keskusest 1,5 km kaugusel. Kool töötas 4-klassilisena.

1970. a töötas kool 3-klassilisena.

1976. a suleti kool laste vähesuse tõttu (17 last).

1982. a taasavati kool 3 õpilasega. Kool nimetati Varbola Algkooliks.

VARBOLA PÕHIKOOL-LASTEAED ALATES 1987. AASTAST

1987. a valmis uus koolihoone Varbola sovhoosi keskuses. Kool nimeti Varbola Lasteaed- Algkooliks. Lasteaed alustas tööd uues majas 1. sept 42 lapsega, kool 26 õpilasega.

1988. a 1. märtsil ühendati algkool ja lasteaed. Juhatajaks sai Tiiu Elfenbein.

1988/89. a hakkasid koolis õppima 6-aastased lapsed. Kool muudeti 4-klssiliseks.

1993. a sai kool nimetuseks Varbola Põhikool-Lasteaed. Koolis oli 7 klassi.

1995. a valmis maja teine korrus nelja klassiruumiga.

1996. a kevadel lõpetas esimene lend põhikooli lõpetajaid.

1999. a sai kool uue katusekatte.

2000. a reorganiseeriti kool 6-klassiliseks ning nimetati Varbola Kooliks. Lasteaed muudeti eraldi asutuseks.

2004. a valmis kooli juurdeehitusena uus võimla.

2009. a 1. septembril ühendati kool ja lasteaed üheks asutuseks ning sai nimetuseks Varbola Lasteaed-Algkool.  Kool on 6-klassiline, koos kahe lasteaiarühmaga.

2015. a 1. septembrist on kool 4 klassiline ja lasteaed endiselt kaherühmaline.