Tuletõrjeõppus

Kolmapäeval, 15. mail, kolmanda tunni ajal hakkas koolis äkki häiresignaal tööle. Kuna oli õuesõppenädal, siis klassides ei olnud ühtki õpilast, olid juba koos õpetajatega õues. Majas oli näha suitsu. Õnneks oli see õppus – kuidas me peaksime käituma tulekahju korral. Varsit tulid ka lasteaialapsed ja kõik teised maja töötajad meie kogunemiskohta.
Forus’e esindaja kontrollis, kas kõik täna koolis, lasteaias ja tööl olevad inimesed on kohal. Tuletas meile meelde kuidas töötab kustuti, mis on majas esmane põlengut kustutav vahend. Kõik soovijad said proovida tulekustutiga kustutamist ja vajutada häire nuppu.

Õpilastel jäi ära viimane tund kuna õpetajatel algas teoreetiline tuletõrjekoolitus.

Hooli ja märka!

Märka mind teiste seas

16.-17. veebruar toimus VLA õpetajatele koolitus Pärnu Tervise Paradiisis, kus kahel päeval sai aktiivselt analüüsida praktilisi näiteid ja tegevusi AEV ja HEV lastega töötamise põhimõtetest. Koolitajaks Ivica Mägi.  

Koolitus toimus Innove rahastusest koolipõhise koolimeeskonna  „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“;„8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“.

Koolitus oli meie projekti “Märka mind teiste seas” esimene tegevus.