V. TUNNUSTAMINE

V. Tunnustamine

5.1. Õppeperioodi lõpul ja kooli lõpetamisel eduka õppimise ja eeskujuliku või hea käitumise eest tunnustatakse õpilast vastavalt Varbola Lasteaed – Algkooli põhikooli õpilaste tunnustamise korrale.

5.2. Lisaks avaldatakse õpilasele tunnustust järgmiselt:
5.2.1. Õpetaja suuline kiitus;
5.2.2. Õpetaja kirjalik kiitus;
5.2.3. Direktori käskkirjaline kiitus;
5.2.4. Parimate õppurite nimede ja fotode kandmine kooli autahvlile;
5.2.5. Aktiivsete kooli-ja klassivälistel üritustel osalejate tunnustamine kooli tänukaardiga;
5.2.6. Parimatele algkooli lõpetajatele raamatu kinkimine.