TAOTLUSED

Märjamaa Vallavolikogu kehtestas 16.08.2016 määrusega nr 65 “Ranitsatoetuse maksmise korra” (määrus jõustus 22.08.2016). Alates käesoleva aasta sügisest makstakse Märjamaa valla lastele, kes lähevad esmakordselt üldhariduskooli 1. klassi ranitsatoetust. Toetuse suuruseks on 100 eurot. Selle saamiseks peab lapsevanem esitama Märjamaa Vallavalitsusele vormikohase taotluse . Taotlusi saab esitada kuni 30. septembrini.
Toetuse saamise tingimuseks on, et kooli minev laps ja vähemalt üks tema vanematest on rahvastiku registri andmetel 1. augusti seisuga registreeritud Märjamaa valla elanikuks. See, millise omavalitsuse kooli laps õppima asub, pole määrav.

*Ranitsatoetuse taotlus – pdf ja rtf

Taotluse võib digitaalselt allkirjastatult saata e-postile marjamaa@marjamaa.ee, täita vallavalitsuses kohapeal või saata postiga Märjamaa vallavalitsuse aadressile Tehnika 11 Märjamaa 78304 Rapla maakond.